Mor marnas väg 80D
212 91 Malmö
+46 40-46 46 26
Kundtjänst
post@reliningsteamet.se
Maila oss

RELINING

Relining är betydligt mer kostnadseffektivare än traditionellt stambyte.

RELINING

Relining har även en minimal miljöpåverkan, samtidigt som de boende får en kortare renoveringstid under installationen. Man kan säga att vi gjuter nya rör på insidan av de gamla utan att behöva riva golv och väggar.

Undersök era ledningar innan det är försent! Om detta inte görs är det endast en tidsfråga innan de börjar läcka och vattenskadorna blir ett faktum.

Vi på Relinings Teamet använder oss av beprövade produkter som är godkända av branschen och detta motsvarar ett nytt rör när installationen är klar. Alla våra produkter är 100 % återvinningsbara.
Ett självbärande rör skapas i ledningssystemet, grenanslutningarna, grenrören och bottenledningarna till kommunens gräns.

INFORMATION

Först av allt informerar vi alla berörda parter om vad som kommer att ske och hur det går till. Vi delger tider, hållpunkter och tillvägagångssätt och besvarar förstås alla frågor. Alla informationsinsatser som krävs under arbetets gång till de boende planeras och förankras naturligtvis hos beställaren.

RENSNING

Vi demonterar sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. Via rensluckor, golvbrunnar eller anslutningar för toalett och handfat går vi in och rensar noggrant med vatten och ett roterande rensverktyg. Givetvis lägger vi ut skyddspapper på de ytor vi arbetar på. De boende behöver ej flytta temporärt under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler!

INSPEKTION

Med videokamera görs sedan en noggrann undersökning av hela avloppssystemet där alla delar inspekteras. Varje avvikelse dokumenteras i en kontrollplan.

case

NYA RÖR MED RELINING

Efter detta går vi in och bygger de nya självbärande rören i de gamla, och med en unik teknik monteras nya rör invändigt i de redan befintliga rören.

case

DOKUMENTATION

När de nya rören har härdat blir resultatet: Ett nytt avloppssystem med mycket starka och självbärande rör. Vi kontrollerar kvalitén på de nya rören genom att sända ner en kamera för inspektion – och alla ledningar dokumenteras med spårbarhet på film. När det är klart återstår inget annat än att montera tillbaka sanitetsporslin och vattenlås i lägenheten. När detta är gjort märks det överhuvudtaget inte att vi har varit där.

People

ÖVERLÄMNING

I samband med godkännandet av det nya rörsystemet överlämnas dokumentationen till uppdragsgivaren. Allt material som vi dokumenterat på film lämnas till fastighetsägaren eller uppdragsgivaren tillsammans med en signerad kontrollplan för samtliga ledningar. Dokumentationen utgör en garanti och är till stor hjälp vid eventuella behov av framtida arbeten i rörsystemet.